AVG Formulier

Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en informatieverstrekking aan derden

Beste ondernemer,
Het vragen van toestemming als grondslag voor gegevensverwerking is nodig als er geen andere grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is.
Met dit formulier geef ik, toestemming om door mij aangeleverde gegevens over mij te verwerken. Het gaat om gegevens over mij die door MijnZZPloket worden geregistreerd. Het zijn gegevens over mij die kunnen worden verstrekt aan anderen.

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle werkzaamheden die te maken hebben met:

  • Het opstellen, inrichten en uitvoeren van de dienstverlening waarin MijnZZPloket voorziet;
    Dit verklaar ik onder de volgende voorwaarden:
  •  Ik word geinformeerd over de voortgang en afwikkeling van gegevens die over mij worden uitgewisseld en die over mij worden geregistreerd;
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken;
  • Deze toestemming is twee jaar geldig.

Indien het van belang is om mijn gegevens langer te bewaren zal MijnZZPloket om toestemming vragen om de termijn te verlengen.

 

Met vriendelijke groet,

MijnZZPloket

 

MijnZZPloket
Aarhusweg 2-15
9723 JJ Groningen
Tel. 085 – 27 33 085
info@ mijnzzploket.nl